download.jpg

Benedictus van Nursia

Actueel tot en met vandaag

 
 

Het begon rond 500 na Christus…

De mens Benedictus van Nursia werd getrokken door God en hij werd monnik. Of beter gezegd, hij vond het monnikendom uit. Hij schreef een boek dat tot op de dag van vandaag geldt als het handboek voor monniken: de Regel van Benedictus. Benedictijnen en cisterciënzers leven volgens die Regel. Zij leven zoals dat heet: onder een regel en een abt.

De wijsheid uit de Regel van Benedictus is ook bruikbaar voor mensen die niet in een kloostergemeenschap leven. Tegelijkertijd is het weerbarstige materie. Het kost vele jaren om de grondgedachten uit de tekst te laten doordringen in de geest. Marcus Belle en Maria van Mierlo, de begeleiders van Heb Het Hart, zijn beiden lid van de Cisterciënzergroep Sion en hebben daar de kracht van de Regel leren kennen. Ze besloten uit te gaan delen van wat ze in bijna twintig jaar ontvangen hebben in het klooster.

‘Ik had me niet gerealiseerd dat het benedictijns gedachtengoed vandaag de dag nog zo direct van invloed kon zijn op mijn leven.’

Alles wordt nieuw

Benedictus’ naam klinkt geregeld tijdens onze begeleiding, omdat we steeds uitgaan van de drie belangrijke pijlers uit zijn werk: gehoorzaamheid, stabiliteit en een verandering van gewoontes.

De voorbije edities van Neem de Afslag hebben laten zien dat het werkt. Wie bereid en in staat is geconfronteerd te worden met zichzelf en met de pittige opdracht die de Regel van Benedictus in feite is, zal merken dat er een nieuwe wereld open gaat. Je vragen krijgen een antwoord, je neemt een krachtig besluit, je leven verandert. En alles wordt nieuw.