De vragen waar mensen van vandaag mee worstelen, worden vaak veroorzaakt omdat het leven ingewikkeld is geworden. Relaties, werk, opvoeding, vriendschappen, problemen - het zijn in wezen doodgewone situaties, maar ze zijn vaak gecompliceerder dan vroeger. Er moeten veel keuzes gemaakt worden, soms op meerdere gebieden tegelijk. En mens kan veel hebben, maar ergens zegt het innerlijk: tot hier en niet verder.

Helaas is bij de drukte van het moderne bestaan ons oer-systeem niet mee-geëvolueerd. Ons brein is nog altijd het best geschikt voor opstaan als het licht wordt, een mammoet vangen (de mannen), de kinderen zogen en opvoeden (de vrouwen), de mammoet opeten (allemaal tegelijk) en weer samen gaan slapen als het donker wordt. Geen mens die daar overbelast van raakte.

De Regel van Benedictus is voedsel voor de ziel die gebukt gaat onder ‘het vele’ van onze complexe samenleving. Hij biedt houvast en duidelijkheid en helpt de dingen weer in perspectief zien. Er zit zeker ‘gestrengheid’ in, maar onder de woorden ligt een bodem van liefde. De diepste bedoeling van de Regel is dat de mens (weer) heel wordt en landt in de Liefde.