Dat onbestemde gevoel: ‘De resultaten zijn prima. Nog wel. Maar er klopt iets niet.’

Een organisatie kan goede resultaten halen, terwijl er toch op de werkvloer onzichtbare spanningen en ergernissen zijn. De directeur heeft het gedaan. De Raad van Commissarissen weet van niks. Het personeel doet maar wat. De voordelen over en weer worden vaak niet uitgesproken, maar eisen wel hun tol.

Men voelt zich niet gewaardeerd, niet gezien. Ik werk me kapot in het rayon en niemand die er iets van zegt. Op kantoor is iemand die geen klap uitvoert, alles wordt door collega’s opgevangen, maar die luilak gaat met de eer strijken. Of: we komen ‘s morgens binnen, pakken een kop koffie en we gaan aan het werk. Om vijf uur gaan we naar huis. Dat is het.

Een benedictijnse blik doet zachte wonderen in dit soort gevallen. Heb Het Hart biedt coaching voor bedrijven en organisaties, gebaseerd op de Regel van Benedictus.

 
 

Dit moet je weten voordat je ons belt

 

Benedictus in Bedrijf vraagt tijd

Als je snel en efficiënt bedrijfsstructuren wilt verbeteren, kunnen we je niet helpen. We werken vanuit de benedictijnse spiritualiteit en psychologische inzichten, een combinatie die tijd en aandacht vraagt. Je zult bereid moeten zijn om werkelijk voorbij de oppervlakte te kijken. Ook als we daarbij op een pijnlijke laag stuiten. Juist dan.


Benedictus in Bedrijf is veeleisend

Onze coaching kan alleen succesvol zijn als alle betrokkenen meedoen. Van hoog tot laag. Een leidinggevende kan zich niet onttrekken aan het proces, hetzelfde geldt voor de medewerkers. Het uitgangspunt is: iedereen is aanwezig op de afgesproken data en verbindt zich aan het proces. Het is aan de leidinggevende om draagvlak te creëren binnen de organisatie voor Benedictus in Bedrijf. Voordat we ‘met de werkvloer’ in contact zijn, zijn er al meerdere voorbereidende gesprekken met de leiding geweest.

Klinkt allemaal heel streng, maar we dachten: we kunnen maar beter meteen duidelijk zijn.


Benedictus in Bedrijf vraagt openheid

De conferentiedagen die (meestal) deel uitmaken van onze trajecten hebben de Regel van Benedictus als fundament. Dit is een boek dat geschreven werd rond 500 na Christus, dus het gaat al even mee. Als je kiest voor Benedictus in Bedrijf vragen we uiteraard niet dat je je hele leven overhoop gooit, in God gaat geloven of Alles Helemaal Anders gaat doen. Wat wel nodig is om dit programma succesvol te laten zijn is: openheid.

Openheid waarvoor?

Voor het idee dat er een wijsheid is die verder gaat dan business to business, upselling en targets. Voor een liefde die mensen verbindt. Voor heelheid die onder handbereik ligt, als je het maar wilt zien. En uiteindelijk voor de gedachte dat deze wijsheid vruchtbaar kan zijn voor jullie bedrijf.

 

Kennismaken, inventarisen, kijken of het klikt, enzovoort. En dan?

 

Dan dit :)

 
 

Dit is hoe we werken

We bespreken met de leidinggevende(n) wat het gewenste (eind)resultaat is van de inzet van Benedictus in Bedrijf. Met dit eindresultaat voor ogen beginnen we van voren af aan met de opbouw van een programma.

We vertrouwen hierbij op onze ervaring en intuïtie. Er ligt van tevoren niets vast. Zo past elk traject precies bij jouw vraag en jouw mensen.

We leggen vrij vroeg in het traject data vast voor conferentiedagen: dagen waarop alle betrokkenen aanwezig zijn.

Heb Het Hart is een initiatief van Marcus Belle en Maria van Mierlo, alle retraites en coachingstrajecten worden door hen beiden begeleid.

Dit is de grondslag

De Regel van Benedictus is de grondslag van ons werken, gecombineerd met gezonde Hollandse psychologie.

Er zijn boekenkasten over vol geschreven, maar de drie basisbegrippen uit de Regel laten zich samenvatten in: obedientia, stabilitas, conversio morum. Gehoorzaamheid, stabiliteit, omkering van je gewoontes. Onderwerpen waar men jaren op kan kauwen. Want ze zijn weerbarstig. En moeilijk te begrijpen soms, zo op het eerste gezicht.

De kracht van deze begrippen wordt in Benedictus in Bedrijf vertaald en invoelbaar gemaakt voor de mensen van je bedrijf. De conferentiedagen hebben in grote lijnen deze begrippen als thema.

Door ermee te werken, gaan mensen voelen dat het mogelijk is om innerlijk een andere houding aan te nemen. Als dit een groepsproces is, gaan onderlinge verhoudingen open. Een weldaad voor elk bedrijf.

Dit doen jullie

Bij Benedictus in Bedrijf is het noodzakelijk dat iedereen meedoet. Enige tegenzin in het begin is geen probleem, als je er maar bent. Hier wordt meteen al iets voelbaar van benedictijns leven: doe wat je te doen staat, zonder morren.

De begeleiders zijn natuurlijk alleen aanwezig op de conferentiedagen. Maar in de dagen daartussen moet het ‘gebeuren’. In die tussentijd geldt: praat over wat er gebeurd en gezegd is, maak de dingen open. Bespreek eventuele opdrachten met elkaar. Probeer toe te passen wat je op de dagen gevoeld en ervaren hebt.

Naast een plenaire aanwezigheid is ook vertrouwelijkheid vereist. Privéverhalen worden niet buiten de groep gedeeld.

Om een idee te krijgen van sfeer en opzet van ons programma, kun je kijken bij de info over onze retraite Neem de Afslag.

 

 

Alles gelezen en steeds blijer geworden?